Chronimy
populację
pszczół

Walczymy o populację pszczół

Chronimy populację
dzikich pszczół

TWORZYMY NOWE
PASIEKI

wYTWARZAMY własny
miód

wspieramy budowę
uli dla pszczół

chronimy
przyrodę

Nasze pasieki mają
profesjonalną opiekę

O projekcie

Let’s go BEEyond to nasza inicjatywa na rzecz wsparcia populacji pszczół, które mają ogromne znaczenie dla naszej planety.

Projekt zakłada tworzenie własnych pasiek, przyjaznych warunków życia dla dzikich zapylaczy, miododajnych przestrzeni oraz edukację proekologiczną dla najmłodszych.

O projekcie

Let’s go BEEyond to nasza inicjatywa na rzecz wsparcia populacji pszczół, które mają ogromne znaczenie dla naszej planety.

Projekt zakłada tworzenie własnych pasiek, przyjaznych warunków życia dla dzikich zapylaczy, miododajnych przestrzeni oraz edukację proekologiczną dla najmłodszych.

Pszczoły i dzikie zapylacze

Jako Toyota Bońkowscy wspieramy biologiczną różnorodność gatunków pszczół i dzikich zapylaczy. Jesteśmy świadomi, jak ważnym elementem naszego ekosystemu są te owady, dlatego wspieramy je na każdym kroku. Prowadzimy szereg proekologicznych działań mających na celu zapewnienie pszczołom jak najlepszych warunków do życia. Dzięki naszym staraniom możemy z dumą pochwalić się kilkoma gatunkami, które zamieszkują nasze tereny.

Pszczoły i dzikie zapylacze

Jako Toyota Bońkowscy wspieramy biologiczną różnorodność gatunków pszczół i dzikich zapylaczy. Jesteśmy świadomi, jak ważnym elementem naszego ekosystemu są te owady, dlatego wspieramy je na każdym kroku. Prowadzimy szereg proekologicznych działań mających na celu zapewnienie pszczołom jak najlepszych warunków do życia. Dzięki naszym staraniom możemy z dumą pochwalić się kilkoma gatunkami, które zamieszkują nasze tereny.

Posiadamy własną pasiekę w Nekli koło Poznania

Ekowarsztaty
dla dzieci

Edukacja od najmłodszych lat na temat proekologicznych zachowań jest dla nas bardzo ważna. W ramach projektu Let’s go BEEyond odwiedzamy przedszkola, by poprzez zabawę i pod czujnym okiem eksperta uczyć dzieci jak ważne dla środowiska są pszczoły.

Ekowarsztaty
dla dzieci

Edukacja od najmłodszych lat na temat proekologicznych zachowań jest dla nas bardzo ważna. W ramach projektu Let’s go beeyond odwiedzamy przedszkola, by poprzez zabawę i pod czujnym okiem eksperta uczyć dzieci jak ważne dla środowiska są pszczoły.