Pszczoły

Pszczoły

Pszczoły
i ekosystem

Pszczoły są ważnym elementem ekosystemu. Są jednym z najważniejszych zapylaczy na świecie i zapylają około 80% roślin kwitnących. Dlatego tak ważne jest wspieranie odbudowy ich populacji.

W naszej pasiece zamieszkała pszczoła miodna (Apis Mellifera), która jest gatunkiem hodowlanym i produkuje miód. Natomiast naszą łąkę kwietną i domki odwiedzają dzikie zapylacze, a są to: murarka, wałczatka dwuguzka oraz osa kopułkowata.

Pszczoły
i ekosystem

Pszczoły to ważny element ekosystemu, są jednym z najważniejszych zapylaczy na świecie i zapylają około 80% roślin kwitnących. Dlatego tak ważne jest wspieranie odbudowy ich populacji.

W naszej pasiece zamieszkała pszczoła miodna (Apis Mellifera), która jest gatunkiem hodowlanym i produkuje miód. Natomiast naszą łąkę kwietną i domki odwiedzają dzikie zapylacze, a są to: murarka, wałczatka dwuguzka oraz osa kopułkowata.

Na terenie salonu Toyota Professional Bońkowscy, w specjalnie zbudowanych domkach dla dzikich zapylaczy mieszkają: murarki, wałczatki dwuguzkie oraz osy kopułkowate.