Projekt
Let's go BEEyond

Projekt Let's go BEEyond

Wspieranie
pszczół

Inicjatywą Let’s go BEEyond jest wspieranie pszczół w odbudowie ich populacji. Pszczoły mają ogromne znaczenie dla życia na naszej planecie. Ponad 80% rodzimych gatunków roślin kwitnących jest od nich zależna w kwestii zapylania. Od pszczół zależy jedna trzecia światowej produkcji żywności.

Let’s go BEEyond to całoroczny projekt, który swój początek miał w 2019 roku. Pod hasłem „przECOnujemy Poznań” zainicjowaliśmy wtedy szereg proekologicznych akcji, a na dachu naszego salonu w Komornikach stanęły pierwsze ule. Od tego czasu konsekwentnie realizujemy swój wkład w bezpośrednią ochronę środowiska i propagujemy ideę ekologiczną w środowisku lokalnym.

Wspieranie
pszczół

Inicjatywą Let’s go BEEyond jest wspieranie pszczół w odbudowie ich populacji. Pszczoły mają ogromne znaczenie dla życia na naszej planecie. Ponad 80% rodzimych gatunków roślin kwitnących jest od nich zależna w kwestii zapylania. Od pszczół zależy jedna trzecia światowej produkcji żywności.

Let’s go BEEyond to całoroczny projekt, który swój początek miał w 2019 roku. Pod hasłem „przECOnujemy Poznań” zainicjowaliśmy wtedy szereg proekologicznych akcji, a na dachu naszego salonu w Komornikach stanęły pierwsze ule. Od tego czasu konsekwentnie realizujemy swój wkład w bezpośrednią ochronę środowiska i propagujemy ideę ekologiczną w środowisku lokalnym.

Nasza autorska inicjatywa Let's go BEEyond to nieustanne zaangażowanie w lokalną odbudowę populacji pszczół. Dzięki niej postawiliśmy ule dla pszczoły miodnej w Nekli i domki dla dzikich zapylaczy na terenie salonu w Sadach. Ważnym elementem wsparcia ekosystemu było również posianie hektarowej łąki kwietnej w Nekli, która daje nie tylko pokarm, ale i schronienie owadom i dzikim zwierzętom.

Środowisko przede wszystkim

W ramach projektu Let’s go BEEyond stawiamy ule dla pszczół miodnych oraz budujemy domki dla dzikich zapylaczy, zachowując i wspierając biologiczną różnorodność gatunku dla przyszłych pokoleń. Ponadto dzięki zapewnieniu pszczołom łąki kwietnej i miododajnych roślin hodowla pszczół odbywa się w sposób zbliżony do natury i właściwy gatunkom.

Środowisko naturalne jest naszym priorytetem, a wspólnie możemy zrobić więcej!

Środowisko przede wszystkim

W ramach projektu Let’s go BEEyond stawiamy ule dla pszczół miodnych oraz budujemy domki dla dzikich zapylaczy, zachowując i wspierając biologiczną różnorodność gatunku dla przyszłych pokoleń. Ponadto dzięki zapewnieniu pszczołom łąki kwietnej i miododajnych roślin hodowla pszczół odbywa się w sposób zbliżony do natury i właściwy gatunkom.

Środowisko naturalne jest naszym priorytetem, a wspólnie możemy zrobić więcej!